Nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu luật học Phạm Duy Nghĩa pdf

Trang chủ Giảng viên Phạm Duy Nghĩa Phạm Duy Nghĩa Ngày tháng năm sinh: 25/10/1965 Chức danh: : Giảng viên thỉnh giảng (nguyên trưởng khoa) Thâm niên giảng dạy: Từ 01/10/1995 - nay Đơn vị công tác: Khoa Luật - ĐH Kinh tế Tp Hồ Ch…

Nghiên cứu thị trường rượu vang

Lời mở đầu 1. Sự cần thiết nghiên cứu của đề tài Trong nền kinh tế thị trường, thị trường giữ vai trò vô cùng quan trọng. Thị trường vừa là mục tiêu của các nhà sản xuất kinh doanh, vừa là môi trường của hoạt động sản xuất và kin…

Load More
That is All