Bài thuốc

Bài thuốc đối pháp lập phương

1. PHÁC ĐỒ SỬ TRÍ SỐC PHẢN VỆ I. CHẨN ĐOÁN MỨC ĐỘ PHẢN VỆ Phản vệ được phân thành 4 mức độ: 1. nhẹ (độ I): Chỉ có các triệu chứng da, tổ chức dưới da và niêm mạc như mày đay, ngứa phù mạch 2. Nặng ( độ II): có từ 2 biểu hiện ỏ …

Load More
That is All